Vår historie

Byutviklingen i Stavanger Øst hadde en trang fødsel på 1990-tallet. Utbygging i utkanten av byen ble prioritert, og de nedslitte industriområdene i Stavanger øst ble liggende brakk. I forbindelse med kommuneplanen i 1997 stilte staten som krav til at byen tok i bruk ledige arealer sentralt. Det ble blåst liv i tidligere samarbeid mellom kommunen, grunneiere og næringsforeningen.

Visjonen

Samarbeidspartnerne etablerte et sekretariat som fikk i oppgave å utarbeide «Urban Sjøfront Storhaug – Visjon for sentrumsnær byomforming». Visjonen rettet seg mot et tidligere industriområde på om lag 600 daa, som slet med et negativt omdømme og en komplisert og sammensatt eierstruktur. Industrien var i stor grad sjørelatert, her lå sardinfabrikker, skipsbygging og reipslagvirksomhet, sammen med Tou Bryggeri.

Lervig, østre bydel. Foto: Stavanger Byarkiv

1999

Visjonen for Urban Sjøfront ble lansert sommeren 1999. Arbeidet vakte oppsikt og fikk bred medieomtale. Visjonen hadde tre viktige funksjoner: Den ga en omforent visuell presentasjon av hvordan området kunne bli, den samlet og forente en heterogen gruppe eiere gjennom arbeidsprosessen og den bidro til endring av områdets omdømme i positiv retning.

I oktober 1999 vedtok Stavanger formannskap å videreføre byutviklingsprosjektet ved å legge visjonen til grunn for videre utvikling av området. Det ble gitt tilslutning til å etablere et samarbeidsprosjekt med kommunalt ansatt prosjektleder. Etter en prøveperiode ble det vedtatt å etablere et non-profit aksjeselskap med navnet Urban Sjøfront as.

2000

 • Kristin Gustavsen ansettes som daglig leder.

2001

 • Tou etablerer seg som kulturscene i de gamle bryggerilokalene til Tou, etter initiativ fra Urban Sjøfront.
 • Gatekunstfestivalen Nuart etableres og setter etter hvert preg på Storhaug.

2002

 • BI bygger og etablerer seg i Stavanger Øst.
 • Urban Sjøfront blir et formalisert offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Urban Sjøfront er inndelt i tre delområder; Spilderhaug, Breivig/Lervig/Spilderhaugvigå og Badedammen.

2003

 • Johannes Læringssenter etablerer seg i Stavanger Øst.
 • Urban Sjøfront i drift med privat-offentlig samarbeid og reguleringsplaner for området. Førsteprioritet er at Stavanger Øst skal få byfunksjoner.

2005

 • Folkeparken Kjelvene etableres i Haugesundsgata. Ungdomskolelever, skatemiljøet og naboer deltar i arbeidsgrupper, sammen med Urban Sjøfront, landskapsarkitekter og bydelsutvalget.
 • Oransjeriet etableres, med blant annet Atha Yoga (dagens Jivamukti Yoga) som leietaker.

2006

 • Oppsummert er 93 virksomheter etablert i Stavanger Øst, de fleste etter 2001.

2007

 • Nye bolighus på plass; Støperigata 25, Kvitsøygt. 100, Haugesundsgate 15.

2008

 • Borgenkvartalet etableres med flere kulturbyggende og kreative virksomheter, deriblant Ostehuset Øst.

2011

 • 211 virksomheter er etablert. Stavanger Øst har fått etablert byfunksjoner, med et økende næringsliv med hovedvekt på kulturelle bransjer. Økt boligbygging.
 • Sjøparken ved Tou etableres, med vannkunstverket Phiole, stupebrett og badeplass. Parken er en del av utviklingen til Tou Park.
 • Nye boligbygg: Vannkanten, trehusbyen på Siriskjær, og Lervig Brygge med 450 boliger og Lervig barnehage.

2012

 • Aslaug Tveit overtar roret som daglig leder i Urban Sjøfront.
 • Økt fokus på lokalt engasjement blant beboere i Stavanger Øst.

2013

 • Den spiselige bydel med Den spiselige byfest etableres av Urban Sjøfront.

2014

 • Grunder- og innovasjonssamfunnet Innovation Dock etableres på Bryggerikaien.
 • Honningbakken nabolagshager etableres av Urban Sjøfront.
 • Dokken åpner med Byttebu og møteplass, driftet av Eat the world. Titaket ble igangsatt av Urban Sjøfront med statlig støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet ble avsluttet i 2016.

2015

 • Absinthen etableres med utleiekafe og kreative næringer.
 • Mathallen åpner. I dag er Mathallen erstattet av Fermenten i 2018.

2016

 • 5° Øst åpner, med 124 boliger, dagligvaren Coop Ekstra, Nille, apotek1, Romsøes conditori, restaurant Garcia, Pizzabakeren og frisør Hair & There.
 • Hermetikken Øst åpner i Badehusgata med Odd Standard mikrofabrikk, Stilken og Strøm, Satay Yoga og kontorlandskap.
 • Tielvene på Kjelvene klar med 38 boliger.

2017

 • Lervigfestivalen starter i Brevigparken etter initiativ fra beboere i Lervig Brygge, med støtte fra Urban sjøfront og Stavanger kommune.
 • Den spiselige byfest er en publikumssuksess med 20 000 gjester.
 • Freedome trampolinepark åpner.
 • Urban Sjøfront blir med i pilotprosjektet CID.
 • Fermenten overtar driften av den gamle Mathallen, med Hverdagsgodt, Yeastside Brewing Company, Mr Norman Bryggebutikk, Eimealt, Stavanger Ysteri og Lervig Kaffe.
 • Fra hage til mage flytter inn i Dokken, med matkurs og undervisning om mat til skoler og barnehager.

2018

 • Eli Nessa ansettes som daglig leder i Urban Sjøfront.
 • Det besluttes endelig at Stavangers nye brannstasjon skal ligge i Lervig.
 • Lervig sykehjem åpner, med Kafe Sjøsiden som er åpen for alle.
 • Lekeparken Hermetikkparken åpner i Spilderhaugsgate.
 • Helsehuset til Stavanger kommune etablerer seg i Badehusgata på Svanketorget.

2019

 • Folkemøter og workshops om utforming av den planlagte Lervigparken.
 • Det vedtas endelig byggestart for Lervig skole, ny barnehage, butikk, flerbrukshall og kontorlokaler, på samme tomt som Lervig sykehjem.
 • Nybygget til Tou åpner, 2000 kvm stort med lydstudioer og øvingslokaler til musikkfolket.
 • Områdesatsning Storhaug og Storhaugfrivillighetssentral flytter inn i Kvitsøygata 3.
 • Området er forvandlet fra et industriområde til et levende bydel med beboere, butikker, spiseplasser, parker og næringsliv.
Hvordan var det iStavanger Øst i gamledager?
Les mer om historien her