Tjenester

Urban Sjøfront skal inspirere folk til å engasjere seg kollektivt i å forbedre og utvikle gode fellesområder for å bo, jobbe og besøke. Sosiale møteplasser er limet i nærmiljøet som gir en følelse av tilhørighet og identitet. Medvirkning og deltakelse er viktige virkemidler for å oppnå eierskap og engasjement for området. Gode prosesser resulterer i trygge, inkluderende og inspirerende områder som flere ønsker å etablere seg i. Det bidrar til bedre helse, glede og velvære både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Den spiselige byfest

20. – 25. Juli 2020 går Den Spiselige Byfest «Take away edition» av stabelen! Vi er klar til å vise deg alt det unike som rører seg innen mat og matproduksjon i bydelen.

Les mer om Den spiselige byfest

Folkemøte, workshop og dugnad

Urban Sjøfront kobler, skreddersyr og tilrettelegger for at innbyggere, virksomheter, folkevalgte, organisasjoner og det offentlige møtes i dialog for å skape gode resultater.

Vil du skape en møteplass for nabolaget? Starte en festival? Lage en fellestur for beboere? Diskutere byggeplaner og bydelsutvikling? Kanskje du vil bli en ambassadør for Stavanger Øst?

Kontakt oss så gjerne, vi samler aktører til et folkemøte, til en workshop eller til en dugnad.

Bilde: Gatemiljø fra Ryfylkegata

Rådgiving

Urban Sjøfront fungerer som en kobling mellom beboere, organisasjoner, næringslivsaktører og myndigheter slik at vi sammen kan utvikle en bydel med kvalitet til glede for alle.

Ønsker du å etablere deg i Stavanger Øst? Vil du komme i kontakt med næringslivsaktører og virksomheter?

Kontakt oss så gjerne for en uforpliktende prat!

JA-kontor

Urban Sjøfront er et JA-kontor. Hos oss kan du hente støtte, inspirasjon og nettverk for å ivareta gode ideer og initiativ slik at de lettere kan komme i gang og realiseres.

Er du student, virksom i næringsforening eller lag, byutviklingsinteressert eller bare glad i Stavanger Øst? Vil du lære mer om måten Urban Sjøfront jobber på?

Vi holder med glede presentasjoner om måten vi jobber på. Kontakt oss så gjerne!

Bilde: Skatepark - Stavanger øst