Personvernerklæring

Urban Sjøfront er en organisasjon hvor grunneiere og Stavanger kommune jobber sammen for å sikre en helhetlig, bærekraftig og positiv byutvikling i Stavanger Øst. Målet er at det skal skapes gode offentlige rom, interessant arkitektur, et godt tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv gjennom et kollektivt samarbeid.

Vår virksomhet krever at vi oppbevarer og behandler personinformasjon om våre interessenter og våre samarbeidspartnere. Denne erklæringen beskriver hvordan vi ivaretar lovpålagte krav som gjelder denne informasjonen.

Omfang

Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Urban Sjøfront, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av ansatte, eller andre som representerer oss.

Personopplysninger

Urban Sjøfront oppbevarer og distribuerer opplysninger om kontaktpersoner i de firma og de virksomheter vi har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter kun:

  • Navn på kontaktperson
  • Bilde av kontaktperson
  • Kontaktinformasjon
  • Navn firma
  • Eventuelt informasjon om web-sted, Facebook og andre sosiale medier som benyttes i virksomheten

Tilsvarende oppbevarer og behandler vi informasjon om medlemmene i vårt styre og våre eiere. Det rettslige grunnlaget for innsamling og oppbevaring av personinformasjon er derfor alltid basert på samtykke. Formålet er å kunne ivareta og utvikle samarbeidsforholdene, og å kunne formidle aktuell informasjon.

De registrertes rettigheter

Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og sletting av data vil bli utført etter skriftlig forespørsel til Daglig leder. Vi har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger. Urban Sjøfront utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten at dette er i full forståelse med de berørte. Urban Sjøfront oppbevarer og behandler ikke personinformasjon som i lovverket betraktes som sensitiv.

Plugins

Web-siden vår bruker en plugin som heter Map SVG. Denne baserer seg på Google kart, men gir mulighet til å legge inn informasjon og grafikk i direkte i live kart. Dette gjør at vi kan markere kontoret vårt, ulike eiendommer og ting av interesse i området. Dette gjøres i full forståelse med våre interessenter og våre grunneiere.

Vi bruker også en plugin som heter Flow Flow, som strømmer poster fra våre egne Facebook og Instagramkontoer inn på nettsiden. Dette betyr at nyheter som er lagt ut på disse kanalene også er direkte tilgjengelig fra urbansjofront.no

Taushetsplikt

Alle ansatte, og alle som representerer Urban Sjøfront, er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Ansvarlig

Daglig leder er overordnet sansvarlig for all oppbevaring og behandling av personopplysninger i Urban Sjøfront.

Stavanger 27. November 2019 ved daglig leder Eli Nessa
E-post: eli@urbansjofront.com
Telefon: +47 948 48 198

Cookies

Cookies/Informasjonskapsler er en standard internett-teknologi som de fleste nettsteder benytter. En informasjonskapsel legges i minnet til nettleseren du benytter, og gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

urbansjofront.no benytter følgende cookies:

Google Analytics

Vi benytter Google Analytics for å analysere hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi kan bruke denne informasjonen til å for eksempel lage rapporter om trafikktall, hvor besøkende er lokalisert og lignende. Informasjonen er helt anonym, og brukes ikke til å identifisere deg personlig som besøkende på nettstedet.

Lurer du  noe?
Ta kontakt