Hvem er vi

Urban Sjøfront AS er et byutviklingsselskap. Vi er et non-profit aksjeselskap og interesseselskap for aktører i området. Vi er finansiert av våre aksjeeiere og Stavanger kommune.

Urban Sjøfront skal bidra positivt til utviklingen av Stavanger Øst, for grunneiere, kommune og innbyggere i bydelen. Selskapet er et kollektivt samarbeid, vår felles målsetning er å utvikle Stavanger Øst mer helhetlig.

Daglig leder

ELI NESSA

Eli er byutvikler med bakgrunn fra statsvitenskap og kommunikasjon. I tillegg til å være daglig leder i Urban Sjøfront AS, jobber Eli med deliberative prosesser for å skape en god og inkluderende by for flere. Hun jobber i skjæringspunktet mellom offentlige og private aktører og er en aktiv part i koblingen og samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen.

Styret

Urban Sjøfronts styre representerer våre 19 eiere.

BRIT KRISTIN RUGLAND

STYRELEDER
Arbeider for Stvg. Investering

NILS HENRIK STOKKE

STYREMEDLEM
Arbeider for Innovation Dock

ROAR HOUEN

STYREMEDLEM
Arbeider for Storhaug bydelsutvalg

ANNE WOIE

STYREMEDLEM
Næringssjef i Stavanger kommune

LINN IREN OPPEDAL

STYREMEDLEM
Arbeider for Borgenkvartalet

PER R. REIME

STYREMEDLEM
Arbeider for Aske Gården AS

HELGE EGGJA

STYREMEDLEM
Arbeider for OBOS Nye Hjem i Rogaland

Hva gjør vi

Urban Sjøfront er pådriver, initiativtager og koordinator for byutviklingen av Stavanger Øst. Sammen utvikler vi en dynamisk bydel for alle beboere, organisasjoner, næringslivsaktører og myndigheter. 

Urban Sjøfronts oppgaver

  • Konsept- og strategiarbeid for utviklingen av bydelen
  • Aktør- og innbyggerdialog
  • Dialog og samarbeid med/mellom grunneiere og kommunen
  • Kommunikasjon, markedsføring og omdømmebygging
  • Oppgradering og aktivering av byrom og tomme lokaler

Vår visjon

Hvor mennesker møtes og gode relasjoner og ideer blir til.

Lurer du  noe?
Ta kontakt