Våre nye nettsider lanseres primo desember 2019

Urban Sjøfront skal sikre en helhetlig- og bærekraftig byutvikling som skal tilfalle grunneiere, næringsliv, kommune og innbyggerne i østre bydels favør. Målet er at det skal skapes gode offentlige rom, interessant arkitektur, et godt tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv gjennom et kollektivt samarbeid.

Håper du kommer tilbake og sjekker ut våre nye nettsider primo desember 🙂 I mellomtiden kan du holde deg oppdatert på hva som skjer i Stavanger øst ved å følge oss på Facebook og/eller Instagram.

KONTAKT
E-post: eli@urbansjofront.com
Telefon: +47 948 48 198