Mat & dyrking i fokus i østre bydel!

Den spiselige bydel prosjektet ble i 2013 støttet av miljøverndepartementet som et nasjonalt pilotprosjekt for bedre bymiljø i fremtidens byer. Prosjektet startet opp i februar 2013, og har en langsiktig målsetning og visjon for Stavanger øst.

Gjennom den pågående byutviklingsprosessen skal prosjektet den spiselige bydel bidra til økt fokus på en sunnere livsstil hos den enkelte innbygger, og legge til rette for en høyere livskvalitet for alle nyinnflyttede og gamle innbyggere i Stavanger øst. Prosjektet skal gjennom kreative intervensjoner skape inspirerende og mer rekreative omgivelser. Gjennom etablering av nye nettverk og nye sunne, inspirerende miljøer skal prosjektet danne rammer for økt sosialt samhold og øke følelsen av tilhørighet i bydelen. I området hvor det er i ferd med å utvikles sentrumsrelaterte funksjoner skal det gjennom den spiselige bydel prosjektet legges til rette for at deler av området kan utvikle et innhold med spennende nye konsepter og funksjoner hvor lokale råvarer, sunn mat og bærekraftige kreative butikk- og servicekonsepter får innpass. Til tross for at prosjektet foreløpig har en geografisk avgrensning i området Stavanger øst, vil prosjektet få stor innflytelse i hele Storhaug bydel. Stavanger øst er i ferd med utvikles til et bydelssentrum for hele Storhaug bydel. Det planlegges store offentlige parker, offentlige funksjoner og området har allerede flere sentrale sosiale funksjoner for alle som bor i hele Storhaug bydel. Besøk «Den spiselige bydel» på facebook