Samarbeid på tvers

Vi er et kollektivt samarbeid med en felles målsetning om en helhetlig utvikling og bærekraftig byplanlegging av Stavanger Øst. Utviklingen av Urban Sjøfront skal skje med kvalitet og omtanke for alle. Vår oppgave er å knytte sammen beboere, kulturaktører, næringsliv og det offentlige slik at vi sammen kan bidra til å lage gode offentlige rom, interessant arkitektur, et godt tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv.