Velkommen til Stavanger Øst : Mulighetenes arena!

Urban byutvikling med kvalitet og omtanke for alle byens beboere.

ØST
Urban Sjøfront er et offentlig privat samarbeid mellom 19 grunneiere i Stavanger Øst og Stavanger kommune. Initiativet til samarbeidet kom i 1999 og Urban Sjøfront ble formelt etablert i 2003. Siden den gang har mye skjedd … På få år har Stavanger Øst gradvis skiftet status fra å være «byens bakgård» – til å bli en verdifull ressurs for utvikling av Stavanger. Sammen har vi skapt rom og vilje til realisering av et mangfoldig byområde – solid forankret i områdets egenkarakter og kvaliteter. En rekke nye nærings- og boligprosjekter er allerede realisert og tomme næringslokaler er fylt med nytt liv. Interessen fra virksomheter som ønsker seg inn i området er også stadig økende. Selv om mye har skjedd på få år, er byutvikling av områder som Stavanger Øst langsiktige prosesser der konjunktursvingninger vil påvirke framdriften.

Stavanger Øst i dag

Stavanger Øst er det formelle navnet på et ca 600 dekar stort område i forlengelsen av Stavanger sentrum, langs sjøen mot øst. 

Den sentrale beliggenheten med korte avstander, gode kommunikasjonsforbindelser og et betydelig utbyggingspotensial, gjør området til den viktigste arealressursen for Stavanger sentrum. Samtidig er det ikke en ny bydel vi bygger, – vi resirkulerer og videreutvikler en eksisterende bydel med de fortrinn, utfordringer, egenskaper og potensial det innebærer. Dette gir Stavanger Øst helt spesielle kvaliteter som et mangfoldig byområde – der stadig flere ønsker å bo- og arbeide.