Velkommen til Stavanger øst, Østre bydel, Varmen, Urban Sjøfront 

Områdets mange stedsnavn gjenspeiler på en god måte dette innholdsrike og egenartede området sentralt i Stavanger

ØST
Stavanger Øst er inne i en omfattende byutviklingsprosess. På få år har området gradvis skiftet status fra å være «byens bakgård» – til å bli en verdifull ressurs for utvikling av Stavanger Sentrum. Gjennom grunneierorganisering og offentlig-privat samarbeid, er det skapt rom og vilje til realisering av et mangfoldig byområde – solid forankret i områdets egenkarakter og kvaliteter. En rekke nye nærings- og boligprosjekter er allerede realisert og tomme næringslokaler er fylt med nytt liv. Finansuroen satte brems på byggeaktiviteten i et par år, men nå er prosjekter klare til realisering og aktiviteten er fortsatt stor innen utvikling av nye delplaner, prosjekter og konsepter. Interessen fra virksomheter som ønsker seg inn i området er også stadig økende. Selv om mye har skjedd på få år, er byutvikling av områder som Stavanger Øst langsiktige prosesser der konjunktursvingninger vil påvirke framdriften. Like sikkert er fundamentet lagt for at Stavanger Øst er: Mulighetenes arena!

Stavanger Øst i dag

Stavanger Øst er det formelle navnet på et ca 600 dekar stort område i forlengelsen av Stavanger sentrum, langs sjøen mot øst. 

Den sentrale beliggenheten med korte avstander, gode kommunikasjonsforbindelser og et betydelig utbyggingspotensial, gjør området til den viktigste arealressursen for Stavanger sentrum. Samtidig er det ikke en ny bydel vi bygger, – vi resirkulerer og videreutvikler en eksisterende bydel med de fortrinn, utfordringer, egenskaper og potensial det innebærer. Dette gir Stavanger Øst helt spesielle kvaliteter som et mangfoldig byområde – der stadig flere ønsker å bo- og arbeide.